Trận 20 CPC1 04/06/2024 – Anh Mỹ Liều Thất Thủ Trước Gà Xám Khô

Trận 20 CPC1 04/06/2024 giữa gà của anh Mỹ Liều và anh Quy. Trận này gà xám khô của anh Quy đá quá hiểm hốc chỉ với 1 đòn chí mạng ngay ức khiến gà đỏ của anh Mỹ Liều ngất luôn. Đúng là dân gian ta có câu không sai đó là nhất điều ô, nhì xám khô, ba ô ướt.

Đá đồng xổ 30 triệu

Trạng gà: đồng ký 3000g

Anh Mỹ Liều gà đỏ

Anh Quy gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *