Hưng Cần Thơ Đụng Độ Tân Rạch Giá Tại CPC3 Ngày 12/04/2023

Hưng Cần Thơ đụng độ Tân Rạch Giá tại CASINO 888 ngày 12/03/2024, gà đỏ với lối đá truyền thống, canh chặn, chạy dạt, cắn vô miệng tươi, còn gà xanh với bến đá canh chọi, bo lớn, tốc độ cộng với chất gà nhập f1 tải cựa cực kì giỏi, đã giành chiến thắng trước gà anh Hưng Cần Thơ đầy thiết phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *