Gà Xám Khét 6 Lần Đăng Quang Của Duyên Ti Tại CPC3 12/03/2024

Gà xám khét 6 lần đăng quang của Duyên Ti tại Việt Nam và trình diễn tại nước bạn là trận thứ 7 với lối đá khôn khéo, cạnh chặn, chụp vô là yêu thương đủ đều, gà anh Lam vừa đá hết giàn nạp rớt xuống chỉ một đá kết thúc trận đấu trong ngoài trên 1 tỷ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *