Biện Gà Làm Cho Anh Em Giật Mình Tại CPC1 Ngày 27/02/2024

Biện gà làm cho anh em giật mình tại Casino 67 giữa anh Dương và anh Tân Bến Tre ngày 27/02/2024. Trận này tất cả anh em tại bồ cũng như anh em xem qua LIVE điều thấy rõ gà xanh thua tuyệt đối, nhưng không ngờ hành động nhỏ của anh Dìa làm anh em vừa cười vừa tranh luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *