Anh Tính GaKing Chồng Độ Xổ 500 Triệu Tại CPC3 Ngày 29/02/2024

Anh Tính GaKing chồng độ xổ 500 triệu với anh Trường Đồng Nai tại CPC3 ngày 29/02/2024, gà xanh của anh Trường Đồng Nai xổ đá 200 triệu với anh Lam chỉ 1 đá, gà anh Lam bỏ chạy và chết ngây sau đó. Chồng độ với anh Đen CPC xổ đá nữa tỷ thua lại, con gà Việt một máu của anh Đen CPC đã ăn cái thứ 5 tại Thomo xổ đá toàn tiền xị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *