Anh Mỹ Liều Trở Về Lấy Lại Phong Độ – CPC1 Ngày 26/03/2024

Anh Mỹ Liều trở về lấy lại phong độ, gà đỏ của anh Mỹ lều và gà xanh của anh Phương Tóc Dài tại Casino67 ngày 26/03/24. Đây là trận đầu tiên của anh Mỹ Liều khi quay lại với đấu trường Thomo và chiến thắng anh Phương lấy lại phong độ một thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *